سه‌شنبه ، 6 مهر ، 1400 ، 2021/28/09
محصولات برق صنعتی پارس فانال را با نشان خدمات ویژه پارس حفاظ و به همراه 2 سال گارانتی کامل خریداری نمایید.

محصولات


کلید اتوماتیک کامپکت - از 16 آمپر الی 1600 آمپر

صفحه 1 کاتالوگ کلید اتوماتیک کامپکت تیپ PF3 را مشاهده کنید
صفحه 2 کاتالوگ کلید اتوماتیک کامپکت تیپ PF3 را  مشاهده  کنید
صفحه 1 کاتالوگ کلید اتوماتیک کامپکت تیپ PF3N را  مشاهده  کنید
صفحه 2 کاتالوگ کلید اتوماتیک کامپکت تیپ PF3N را  مشاهده  کنید