خط مشی و ارزش‌های شرکت پارس فانال

شرکت صنایع الکتریک پارس حفاظ (پارس فانال) به عنوان اولین تولید کننده 
کنتاکتورها، رله های اضافه بار حرارتی، MCB و MCCB در ایران، مدیریت این
شرکت را بر اساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2010
تایید کرده و بر اجرای آن تاکید دارد. استقرار و نگهداری مدیریت کیفیت ISO 9001:2010 جهت دستیابی به اهداف
مورد نظر به شرح زیر می باشد: 1.هدف ما اطمینان از کیفیت محصولات در جنبه های مختلف کیفیت، تحویل،
خدمات پس از فروش ارائه نیازهای مشتریان داخلی و خارجی با ارائه محصولات
مطابق با IEC و VDE است که راس فعالیت های ما ارائه مشخصات فنی
مناسب و به موقع است. تحویل محصول این تعهدات است. 2. کیفیت از نظر ما یک امر فراگیر است و تمامی فعالیت ها و منابع بر کیفیت
یک شرکت تأثیر می گذارد، در این راستا بصورت مستمر با مشتریان به طرق
مختلف به صورت کتبی، شفاهی، تلفنی، برای دریافت نظرات در تماس هستیم. 3. یکی دیگر از اهداف ما شرکت قطعه سازی در راستای توسعه فعالیت و
خودکفایی این شرکت می باشد. 4. ما معتقدیم که هر یک از کارکنان برای پاسخگویی به نیازهای مشتری و بهبود
مستمر کیفیت محصول، ارزشمندترین سرمایه شرکت را ارزش‌های کارکنان آن و
کرامت انسانی و ارزش و تعالی این نیروها از جمله اهداف ما در این راستا
می‌دانند. آموزش سازماندهی شده و هدفمند کلیه کارکنان نسبت به مفهوم
کیفیت و فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت، ارتقای مهارت ها و افزایش انگیزه
آنها و توسعه فرهنگ کیفیت از این طریق امکان پذیر است. من مدیر عامل شرکت متعهد هستم و کلیه کارکنان موظف به رعایت الزامات فوق
از مفاد این خط مشی هستند، من بر شرایط این خط مشی، عملکرد صحیح
سیستم برای نظارت در زمان تعیین شده توسط نماینده مدیریت لازم است از
طریق گزارش های منظم در مورد اثربخشی مستمر سیستم، اقدامات لازم برای
بهبود مستمر و مدیریت کیفیت سیستم یا جلوگیری از هرگونه انحراف در عملکرد
سیستم انجام شود. مسعود حاجی حسن خوانساری (مدیر عامل)