پارس فانال / آدرس کارخانه: کرمانشاه، کیلومتر 5 جاده سنندج، شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ (پارس فانال) تلفن: 8-34279997-083 آدرس فروشگاه 1: کرمانشاه، خیابان جوانشیر، پاساژ فنی، طبقه همکف، پارس فانال (خوانساری) تلفن: 37212951-083 و 37212941-083 آدرس فروشگاه 2: کرمانشاه، میدان جوانشیر، ضلع شرقی میدان، پارس فانال (خوانساری) تلفن: 37296924-083 و 37296923-083 6/10/2015 2:49:00 PM شاخ و برگ‌های هوشمند http://parsfanal-w.com/Article-12/شاخ-و-برگ‌های-هوشمند 6/10/2015 2:49:00 PM عبور تاریخی از نقطه‌ی بی‌بازگشت http://parsfanal-w.com/Article-11/عبور-تاریخی-از-نقطه‌ی-بی‌بازگشت 6/10/2015 2:49:00 PM مناطق توریستی جهان http://parsfanal-w.com/Article-10/مناطق-توریستی-جهان 6/10/2015 2:49:00 PM ارباب حلقه‌های کهکشان راه‌شیری http://parsfanal-w.com/Article-9/ارباب-حلقه‌های-کهکشان-راه‌شیری- 6/10/2015 2:49:00 PM نخستین اتوبان زنبورهای عسل در جهان http://parsfanal-w.com/Article-8/نخستین-اتوبان-زنبورهای-عسل-در-جهان- 6/10/2015 2:49:00 PM جزئیاتی شنیده نشده از زندگی خانوادگی استیون هاوکینگ جزئیاتی شنیده نشده از زندگی خانوادگی استیون هاوکینگ http://parsfanal-w.com/Article-7/جزئیاتی-شنیده-نشده-از-زندگی-خانوادگی-استیون-هاوکینگ-جزئیاتی-شنیده-نشده-از-زندگی-خانوادگی-استیون-هاوکینگ 6/10/2015 2:49:00 PM هنرهای بصری http://parsfanal-w.com/News-6/هنرهای-بصری 6/10/2015 2:49:00 PM معضلات کشورهای جهان سوم http://parsfanal-w.com/News-5/معضلات-کشورهای-جهان-سوم 6/10/2015 2:49:00 PM چالش های شهر نشینی http://parsfanal-w.com/News-4/چالش-های-شهر-نشینی 6/10/2015 2:49:00 PM ناگفته هایی از حیات وحش http://parsfanal-w.com/News-3/ناگفته-هایی-از-حیات-وحش 6/10/2015 2:49:00 PM یک روز کاری در شرکت گوگل یک روز کاری در شرکت گوگل http://parsfanal-w.com/News-2/یک-روز-کاری-در-شرکت-گوگل-یک-روز-کاری-در-شرکت-گوگل 6/10/2015 2:49:00 PM مکعب کوچک همه کاره http://parsfanal-w.com/News-1/مکعب-کوچک-همه-کاره