نر و مادگی صنعتی

نر و مادگی های صنعتی (سوکت) پارس فانال در مدل های 3، 4، 5 شاخه بصورت 16 آمپر و 32 آمپر قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به نر و مادگی های صنعتی را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به نر و مادگی های صنعتی را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

نر و مادگی صنعتی

نر و مادگی های صنعتی (سوکت) پارس فانال در مدل های 3، 4، 5 شاخه بصورت 16 آمپر و 32 آمپر قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به نر و مادگی های صنعتی را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به نر و مادگی های صنعتی را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)