تایمر

انواع تایمر، کنترل فاز، کنترل بار، فتوسل، رله شیشه ای و ... پارس فانال با تنوع بالا قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به تایمر دیجیتال 812 و تایمر دیجیتال هفتگی 190 و تایمر راه پله را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به تایمر 388 و تایمر 189 و تایمر 30 دقیقه ای را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به ساعت نجومی و کنترل فاز و رله شیشه ای و تایمر مولتی رنج را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به تایمر دوشاخه و تایمر دوزمانه و پدال و کلید فشاری را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به کنترل بار مدل PFOPR را مشاهده فرمایید.

تایمر

انواع تایمر، کنترل فاز، کنترل بار، فتوسل، رله شیشه ای و ... پارس فانال با تنوع بالا قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به تایمر دیجیتال 812 و تایمر دیجیتال هفتگی 190 و تایمر راه پله را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به تایمر 388 و تایمر 189 و تایمر 30 دقیقه ای را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به ساعت نجومی و کنترل فاز و رله شیشه ای و تایمر مولتی رنج را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به تایمر دوشاخه و تایمر دوزمانه و پدال و کلید فشاری را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به کنترل بار مدل PFOPR را مشاهده فرمایید.