ایزولاتور و رابط فیوز

ایزولاتور سوییچ قفل شو پارس فانال در آمپرهای 25، 32، 40، 63، 80 و 100 بصورت تکفاز و سه فاز و رابط (شینه) فیوز مینیاتوری پارس فانال بصورت تک فاز و سه فاز قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به ایزولاتور سوییچ را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به رابط (شینه) فیوز مینیاتوری را مشاهده فرمایید.

ایزولاتور و رابط فیوز

ایزولاتور سوییچ قفل شو پارس فانال در آمپرهای 25، 32، 40، 63، 80 و 100 بصورت تکفاز و سه فاز و رابط (شینه) فیوز مینیاتوری پارس فانال بصورت تک فاز و سه فاز قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به ایزولاتور سوییچ را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به رابط (شینه) فیوز مینیاتوری را مشاهده فرمایید.