سکسیونر

سکسیونرهای (پایه فیوز) پارس فانال بصورت تکفاز و سه فاز (در 3 سایز 38*10 و 51*14 و 58*22) و فیوز سیگاری پارس فانال در آمپرهای 0.5 الی 125 قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به سکسیونر مدل PFFH را مشاهده فرمایید. 

سکسیونر

سکسیونرهای (پایه فیوز) پارس فانال بصورت تکفاز و سه فاز (در 3 سایز 38*10 و 51*14 و 58*22) و فیوز سیگاری پارس فانال در آمپرهای 0.5 الی 125 قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به سکسیونر مدل PFFH را مشاهده فرمایید.