شاسی جرثقیل

شاسی جرثقیل پارس فانال بصورت 2، 4، 6 حالته قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به شاسی جرثقیل مدل PFCOBC را مشاهده فرمایید.

شاسی جرثقیل

شاسی جرثقیل پارس فانال بصورت 2، 4، 6 حالته قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به شاسی جرثقیل مدل PFCOBC را مشاهده فرمایید.