کلید دوطرفه

کلید دوطرفه پارس فانال مدل PFI از 160 آمپر الی 630 آمپر بصورت سه پل قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

کلید دوطرفه

کلید دوطرفه پارس فانال مدل PFI از 160 آمپر الی 630 آمپر بصورت سه پل قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.