فلوتر

فلوتر مکانیکی پارس فانال مدل PFFS-2HP با کابل 2 متری قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

فلوتر

فلوتر مکانیکی پارس فانال مدل PFFS-2HP با کابل 2 متری قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.