تماس با ما

آدرس کارخانه: کرمانشاه، کیلومتر 5 جاده سنندج، شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ (پارس فانال) تلفن: 8-34279997-083

آدرس فروشگاه 1: کرمانشاه، خیابان جوانشیر، پاساژ فنی، طبقه همکف، پارس فانال (خوانساری) تلفن: 37212951-083 و 37212941-083

آدرس فروشگاه 2: کرمانشاه، میدان جوانشیر، ضلع شرقی میدان، پارس فانال (خوانساری) تلفن: 37296924-083 و 37296923-083

 

 
 
 
  Captcha