جمعه ، 8 بهمن ، 1400 ، 2022/28/01
محصولات برق صنعتی پارس فانال را با نشان خدمات ویژه پارس حفاظ و به همراه 2 سال گارانتی کامل خریداری نمایید.

محصولات

 

 سکسیونر (پایه فیوز) تکفاز و سه فاز

فیوز سیگاری - از 0.5 آمپر الی 50 آمپر